woensdag 22 december 2010

2010 De Bospoort in de media

Ondernemers aanloopstraten niet blij met plan college
‘Zijstraatjes juist van toevoegde waarde’

BERGEN OP ZOOM - De ondernemers van de Bergse aanloopstraten zijn niet blij met het plan dat wethouder Ton Linssen heeft gelanceerd. Hij wil het centrum compacter maken en de winkels in de zijstraten stimuleren om te verhuizen. De winkeliers uit onder meer de Korte Bosstraat en de Koevoetstraat zeggen dat dat Bergen op Zoom geen goed zal doen.
DOOR VERA DE GEUS

Het plan van het college is niet in goede aarde gevallen. De winkeliers uit de aanloopstraten vinden het niet alleen vreemd dat ze via de Bergen op Zoomse Bode moesten vernemen dat wethouder Linssen het centrum wil centreren, maar staan ook niet achter het voorstel om winkeliers te stimuleren de zijstraten te verlaten. Ila Dolman, onderneemster uit de Korte Bosstraat, zegt: “De zijstraatjes zijn juist van toegevoegde waarde. Mensen zitten niet te wachten op een winkelcentrum waar alleen maar franchise-ondernemingen zitten. In de Bergse aanloopstraten vind je unieke speciaalzaken die Bergen op Zoom zo aantrekkelijk maken. Dat is precies de reden dat wij hier onze winkel zijn gestart. Klanten uit het hele land komen naar de Bergse aanloopstraten, juist omdat we zo’n uniek aanbod hebben. Er is voldoende parkeergelegenheid waarvandaan ze zó bij de speciaalzaak naar keuze zijn en bovendien heb ik de ervaring dat mijn klanten pas in het centrum gaan shoppen als ze hier klaar zijn.”

Bospoort

Rineke Schuring die een zaak heeft in de Koepelstraat is dezelfde mening toegedaan. Zij stoort zich vooral aan het gebrek op het gebied van communicatie door het college en de beleidswisseling.

“Je moet via de media vernemen dat het plan ineens gewijzigd is. Een brief had wel op z’n plaats geweest, vind ik. Eerst moet hier die Bospoort herrijzen om drukte in de aanloopstraten te creëren en nu moeten de winkelbestemmingen ineens omgezet worden in woonbestemmingen. Apart. Wij zullen nooit naar het centrum verhuizen en gelukkig kunnen ze je daartoe ook niet verplichten. We zitten met het laden en lossen en klanten gaan echt niet met een radiotor de hele stad door lopen om hem vervolgens in de auto te leggen. Stel dat alle andere winkels uit dit gebied wel richting het centrum verhuizen, dan is er voor ons niks aan de hand. Mensen komen heel gericht naar ons toe”, zegt ze.

Huurprijzen

Bert van Gils peinst er eveneens niet over om de bestemming van zijn pand om te laten vormen. Hij denkt zelfs dat de Bosstraat in de toekomst een uitstekend gebied voor speciaalzaken zal blijven. “Ik zeg dat je hier hoe dan ook een prima boterham kunt blijven verdienen. Onze straat is altijd populair geweest en dat zal het zeker ook blijven. Het zou alleen fijn zijn als men de nooduitgang van de parkeergarage richting het Roskamstraatje in een reguliere uitgang zou veranderen. Dan staan klanten meteen op het pleintje. Verder blijft de straat levensvatbaar en heb ik net de zaak helemaal gerenoveerd, waar de gemeente trouwens lovend over is. Het publiek laat zich niet sturen”, zegt hij. De ondernemers zijn het er tevens over eens dat de hoge huurprijzen in het centrum ook niet haalbaar is voor starters en speciaalzaken. “Voor een gelijksoortig pand in de Zuivelstraat zou ik anderhalve ton per jaar meer aan huur betalen. Dat doe je natuurlijk niet! Nee, de aanloopstraten moeten blijven. daar kun je niet aankomen.”

Bron: De Bergen op Zoomse bode 22.12-2010

woensdag 10 november 2010

2010 De Bospoort in de media


Bospoort volgend jaar in centrum
Gemeente regelt zaken rond omstreden poort

BERGEN OP ZOOM - De Bospoort mag volgend jaar gewoon in het centrum komen te staan. Dat vertelt wethouder Ad Coppens. Volgens de wethouder zijn alle obstakels en vergunningen uit de weg om de poort te kunnen plaatsen.

DOOR MARJANNE DIJKSTRA

Coppens legt uit: “In de Korte Bosstraat moest de Bospoort verrijzen. Voorafgaand aan de Krabbenfoor van dit jaar zijn er in totaal zes bezwaarschriften ingediend. Dat is niet goed opgepakt door ons. We hadden geen bouwvergunning voor de poort. De adviescommissie meende toen dat we met een paar maatregelen de poort daar wel konden plaatsen. Uiteindelijk bleek de poort hoger dan gepland en moesten we opeens wel een bouwvergunning hebben. Die hebben we op het laatste moment verleend en daar kwam bezwaar op. Ook dachten we dat de plaatsing van de Bospoort niet in strijd was met het bestemmingsplan omdat het tijdelijk was. Vlak voor de Krabbenfoor wees de rechter ons terecht en konden we de poort niet plaatsen.”

Plek

Voor het komende jaar is het beter geregeld, zo weet Coppens. “We hebben een nieuw besluit genomen waarbij bouwvergunning en ontheffing worden verleend. De bedoeling is dat de Bospoort in de Korte Bosstraat komt te staan, maar we kunnen ook nog een andere plek uitzoeken. Tegen de plaatsing kunnen nu geen bezwaren meer worden ingediend, we hebben een voorkeur voor plaatsing in de Korte Bosstraat. We denken er trouwens over om op meerdere plekken in de stad van dit soort poorten neer te zetten, zoals bijvoorbeeld in de Steenbergsestraat.”

Verstandiger

De ondernemers van Het Oude Huis maakten deze zomer bezwaar tegen de Bospoort en kregen gelijk. Veel kunnen ze er nu nog niet over zeggen. “We kunnen er niet te diep op ingaan, maar wat ons betreft is de strijd nog niet gestreden. We hadden het college verstandiger verwacht. We zijn ook niet tegen die poort, maar hij staat hier gewoon niet handig. Het laden en lossen wordt bemoeilijkt en de bovenverdieping van ons pand staat een maand in het donker.”

Bron: De Bergen op Zoomse bode 10 november 2010. Door Marjanne Dijkstra.

zaterdag 6 november 2010

2010 De Bospoort in de media

Bron: De Bergen op Zoomse bode, zondag 7 november 2010

woensdag 3 november 2010

2010 De Bospoort in de media


Bospoort volgend jaar wél geplaatst

door door Arthur ’t Hart BN / De Stem woensdag 03 november 2010

BERGEN OP ZOOM - De nieuwe Bospoort staat tijdens en na de Krabbenfoor van 2011 wél in het centrum van Bergen op Zoom.

Dat verzekert het college van B en W.

Dit jaar ging de plaatsing van het in opdracht van de gemeente door kunstenaarscollectief Krot&Co vervaardigde kunstwerk op het laatste moment niet door. De gemeente had procedurefouten gemaakt bij de afgifte van de vergunning voor het opstellen van het gevaarte aan de kop van de Nieuwe Bosstraat. Bezwaarmakers (enkele winkeliers en omwonenden) kregen daardoor bij de rechter in Breda gelijk: het ding mocht er niet staan.

Later concludeerde ook de Adviescommissie voor de Bezwaarschriften dat vanwege de hoogte van het kunstwerk (ruim 6,5 meter) een ontheffing van het bestemmingsplan had moeten worden verleend, en dat was niet gebeurd. Ook was gehandeld in strijd met de Algemene Plaatselijke Verordening. De commissie verwierp andere gemaakte bezwaren.

B en W hebben de fouten nu rechtgezet en een nieuwe bouwvergunning verleend. Daarmee is de weg vrij voor plaatsing van de Bospoort – vier stalen 'stammen' met daarboven een goudkleurig, aluminium bladerdak – gedurende één maand volgende zomer.

De bedoeling is nog steeds dat-ie bij de Korte Bosstraat komt, al is plaatsing op en andere plek niet helemaal uitgesloten. De wens van cuktuurwethouder Maarten van Eekelen blijft om in de toekomst ook andere toegangsstraten tot het centrum een maand lang te 'versieren' met kunstpoorten.

Bron: BN/De Stem 3 november 2010

woensdag 18 augustus 2010

2010 De Bospoort Bergen op Zoom


2010 De Bospoort in de media

Juridische haarkloverij rond Bospoort

door Arthur ’t Hart dinsdag 17 augustus 2010

BERGEN OP ZOOM - De Bospoort, het kunstzinnige project van kunstenaarscollectief Krot&Co, stond dit jaar niet in de Bergse Korte Bosstraat tijdens de Krabbenfoor.

Een kort geding bij de rechter in Breda van een paar bezwaarmakende winkeliers en bewoners stak daar een stokje voor, tot verdriet van de kunstenaars, de gemeente en vele andere winkeliers.

Grote vraag: staat de reusachtige poort - ruim 4 meter breed en meer dan 6,5 meter hoog – er volgend jaar en de jaren daarna wel, als kunstuiting én als 'uithangbord' van de braderie in het Bergse centrum? Dat was gisteren de inzet bij een zitting van de gemeentelijke Adviescommissie voor de Bezwaarschriften.

De bezwaarmakers – twee winkeliers uit de Korte Bosstraat en een paar bewoners - willen daarmee bereiken dat de Bospoort niet alleen in 2010, maar voorgoed verbannen wordt uit 'hun' stukje straat.

Hun voornaamste bezwaren: de kunstpoort, juist op het smalste stukje van de straat, brengt voetgangers en fietsers in gevaar, belemmert het in- en uitladen van goederen en verduistert de woonetages boven de winkels.

De commissie, de bezwaarmakers en hun advocaat lieten er geen gras over groeien. De zitting ontaardde in juridische haarkloverij op de vierkante centimeter. Blijft er door de poort aan de ene kant van het trottoir maar 1,02 meter over, zoals advocaat mr. Marco Vermeirssen beweerde? Of blijft de marge ruim boven de 1,20 meter, het absolute wettelijke minimum, hetgeen gemeentelijk jurist P. Izeboud betoogde? Het hele gezelschap boog zich over de plankaart, met als resultaat dat er tijdens plaatsing van de poort nog precies 1,21 meter trottoir resteert. Veilig genoeg dus, zei Izeboud. Nee, repliceerde Vermeirssen: die 120 centimeter mag alleen bij uitzondering, en die uitzondering heeft het college van B en W niet beargumenteerd.

De adviescommissie zal er nog een hele kluif aan hebben. Izeboud gaf wel een paar forse fouten toe: de kunstpoort is veel hoger (6,60 meter) dan het bestemmingsplan toelaat. B en W hadden daarvoor ontheffing kunnen geven, maar dat is nagelaten.

Bovendien is een bouwvergunning verleend voor twee maanden per jaar, terwijl het de bedoeling is dat de poort er maar één maand tijdens de Krabbenfoor en de drie weken daarna staat.

In een herziene bouwvergunning zullen die fouten worden rechtgezet. Vermeirssen kondigde direct aan, ook daartegen bezwaar te maken namens bouwmaterialenwinkel Het Oude Huis. Hij verwacht dat B en W alle bezwaren terzijde zullen schuiven, nog los van wat de commissie ervan vindt. Dan gaat hij direct opnieuw in beroep bij de rechtbank in Breda. Het lot van kunstproject Bospoort is nog lang niet zeker.

bron: BN/De Stem 17/08/2010

maandag 2 augustus 2010

2010 Toespraak wethouder Maarten van Eekelen bij onthulling Bospoort

Het doet mij goed u hier met zo velen aan te treffen want wie had van te voren kunnen vermoeden dat we een alternatieve locatie moesten zoeken om de Bospoort te kunnen bouwen.

Het ongenoegen was groot toen bleek dat de uitspraak van de rechter geen recht deed aan de vele maanden intensief overleg en werken aan de uitvoering. Het niet correct toetsen van een hoogtemaat deed ons allen de das om. Het is en was hartverwarmend dat de kritiek in de gelederen van wat ik maar even noem het Bospoort team, er niet was. Onderling was de band in die mate gegroeid dat de voorlopige uitspraak van de rechter door het Bospoort team professioneel gedragen werd.

Een team dat bestaat uit de opdrachtgever, de ontwerpers, de sponsors, de gemeente, de uitvoerders, de bouwers, de beheerders, de winkeliers, de provincie en alle overigen betrokkenen. Een team dus dat een zeer brede samenstelling kent en door zijn samenstelling ook uniek genoemd kan worden. De doelstelling, geef de stad en in het bijzonder de winkeliers van de Bosstraat weer hun Bospoort terug in een kunstzinnige context die we elk jaar weer herhalen, is dan ook gehaald.

Ik ben hier als betrokken bestuurder dan ook erg trots op. Meer kan ik mij niet wensen als je zo met elkaar kunt samenwerken in voor- en tegenspoed. En het moet zeker gezegd worden dat de poort prachtig is maar zeer zeker indrukwekkend. Net zoals een stadspoort moet zijn en dan denk ik maar even aan de Gevangenpoort maar dan in een kunstzinnig jasje. Met name het respecteren van de middeleeuwse bebouwing wat deze bospoort uitstraalt in zijn directe omgeving en dan gelijk laat zien dat 2010 ook een tussen haakjes tijdelijke toevoeging kent. Dit kunstproject kent zijn weerga niet in Bergen op Zoom en laten we daar vanaf 2011 elk jaar weer 30 dagen van genieten. Het voornemen om naast de Bospoort nog een tweetal poorten op gelijke manier te ontwikkelen nabij de Steenbergsestraat en Wouwsestraat, is een gedachte die steeds meer terrein wint De toekomst zal uitwijzen of dit realiseerbaar is.

Ik kom aan mijn afsluiting waarbij ik de volgende personen graag extra onder de aandacht wil brengen zonder de inzet van anderen minder te waarderen. Het zijn met name de werkers en uitvoerders van een deel van de sponsors die ontzettend hun best hebben gedaan door extra materiaal en uren in te zetten om de poort op tijd klaar te krijgen.

zaterdag 24 juli 2010

2008 De Bospoort in de Media

‘Het is een geslaagd project’

KUNSTENAARSCOLLECTIEF KROT&CO LEVERT OMSTREDEN BOSPOORT OP

BERGEN OP ZOOM
- Stralend met zijn gouden bladeren stond hij er; de Bospoort. Maar niet op de plek waar hij had moeten staan. De rechter verbood de gemeente het gevaarte te plaatsen in de Korte Bosstraat. Toch werd de poort woensdag onthuld tot grote vreugde van kunstenaar Peter Pel. “We hebben een geweldig feestje gevierd.”

Door Marjanne Dijkstra

In 2006 won kunstenaarscollectief Krot&Co een wedstrijd met een ontwerp waarin een van de voormalige stadspoorten moest herrijzen in een hedendaags kunstwerk. Met de zogenoemde Bospoort is Pel een tijd bezig geweest. “Het heeft ons zo’n vier jaar aan voorbereiding gekost, ontwerpen is een hele klus. En we moesten ook zoeken naar financiële middelen.
Het echte werk is pas dit voorjaar van start gegaan. De afgelopen vier weken is de poort daadwerkelijk gebouwd; we maakten toen echt lange dagen van zeven uur ‘s morgens tot half negen ‘s avonds. Ook in het weekeinde werkten we door. Afgelopen zondag hebben we tweehonderd vierkante meter aan bladeren nog goud gespoten. Dat moest helemaal met de hand gebeuren omdat de machinale methode onze aparte vorm niet aankon.”

Bladeren

Het kunstwerk stond er tijdens de opening geweldig bij, meent Pel. “Het was gewoon super. Heel erg leuk en de onthulling was druk bezocht.” Behalve uit een gouden bladerdak bestaat de Bospoort uit vier stammen.
“We hebben een Beuken-stam, een Heijnen-stam, een Van Overveld-stam en een Krot&co-stam, genoemd naar onze partners die dit project dragen. We hebben ook nog een paar gouden bladeren aan hen, maar ook aan de gemeente en het Centrum voor de Beeldende Kunst & Vormgeving West-Brabant, overhandigd om de geslaagde oplevering te vieren.”

Schaduwkantje

De Bospoort blijft een week of vier op de plek aan de Van Konijnenburgweg 85 staan. “Hij staat daar dan zo’n beetje dezelfde periode als dat hij in de stad zou hebben gestaan. Vanaf de weg kun je de poort zien, maar mensen kunnen ook het terrein op om hem te bekijken.” Over de teleurstelling dat de Bospoort niet in het centrum staat is Pel nu wel heen, vertelt hij. “Je kunt wel blijven treuren, maar daar schiet je niets mee op. We wilden de poort gewoon afhebben, de overdracht doen zodat we onze afspraak aan de gemeente waren nagekomen. Nu zijn we alleen maar blij dat hij af is. Het is een geslaagd project met een klein schaduwkantje. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat de poort volgend jaar wel ergens in het centrum komt te staan.”

Bron: De Bergen op Zoomse bode 25/07/2010, door Marjanne Dijkstra

vrijdag 23 juli 2010

2010 De Bospoort in de media


Ondernemer die poort tegenhield is met vakantie

BERGEN OP ZOOM - Het Oude Huis, de onderneming aan de Korte Bosstraat die de komst van de nieuwe Bospoort tegenhield, is de komende tijd gesloten.

Dat staat op de website van het bedrijf. Opvallend, omdat de eigenaren de beperkte toegankelijkheid van de winkel aanvoerden als argument om de poort niet voor de deur te willen. Het gevaarte zou zó dichtbij staan dat de handelswaren (antieke radiatoren) niet meer te laden of lossen zouden zijn. Genoeg reden voor de rechter om plaatsing van de poort niet toe te staan. Een tegenvaller voor de organisatie van de Krabbenfoor, die met het kunstwerk extra cachet aan het evenement wilde geven. De Bospoort zou overigens vier weken in de straat blijven staan, dus ook in twee weekeinden waarin Het Oude Huis wél open is.
Bron: BN/De Stem 23/07/2010

2010 De Bospoort in de media

Bron: BN/De Stem 23/07/2010 cartoon door Eric Elich

donderdag 22 juli 2010

2010 De Bospoort in de media

De Bospoort van Krot & Co staat de komende tijd op het terrein van het Facilitair Bedrijf. foto Thom van Amsterdam

Gouden Bospoort in handen gemeente

door Ton Hopmans

BERGEN OP ZOOM - De gouden Bospoort die vier weken lang een plaatsje had moeten krijgen aan de Korte Bosstraat staat voorlopig op het terrein van het Facilitair Bedrijf aan de Konijnenburg.

De poort zal daar de komende tijd blijven staan omdat een bezwaarmakende ondernemer in de Korte Bosstraat een rechtszaak aanspande. Hij wil niet dat de poort voor zijn pand wordt geplaatst.

De imposante poort werd gisteren op het terrein van het Facilitair Bedrijf door kunstenaarscollectief Krot & Co aan de gemeente overgedragen. Krot & Co had met het ontwerp van de poort in 2006 een wedstrijd van het Centrum voor de Beeldende Kunst & Vormgeving West-Brabant gewonnen. Peter Pel, voorzitter van Krot & Co, gaf, voordat hij de poort overdroeg aan wethouder Maarten van Eekelen, een uiteenzetting over het tot stand komen van de poort. Volgens Tom van Eekelen van de gemeente zal de poort enige maanden op het terrein van het Facilitair Bedrijf blijven staan om het kunstwerk te testen op weersinvloeden. Daarna zal de poort tijdelijk worden ontmanteld om volgend jaar tijdens de Krabbenfoor wel een plaatsje te krijgen aan de Korte Bosstraat. Want iedereen die bij de overdracht aanwezig was gaat daar wel van uit.
Bron: BN/De Stem 22/07/2010 door Ton Hopmans, foto Thom van Amsterdam.

woensdag 21 juli 2010

2010 De overdracht

2010 De overdracht

De overdracht van de Bospoort aan de gemeente Bergen op Zoom op 21 juli 2010

2010 De overdracht

2010 De overdracht

2010 De overdracht

De overdracht van de Bospoort aan de gemeente Bergen op Zoom op 21 juli 2010

2010 De Bospoort in de media

Kunstenaars overhandigen "Nieuwe Bospoort"

BERGEN OP ZOOM - De kunstenaars van Krot&Co hebben hun nieuwe Bospoort op woensdagmiddag officieel overgedragen aan de gemeente Bergen op Zoom.

De nieuwe Bospoort is een resultaat van een in 2006 uitgeschreven wedstrijd, het Centrum voor de Beeldende Kunst West-Brabant nodigde toen kunstenaars uit om nieuwe kunstwerken te ontwerpen bij bestaande locaties om cultureel erfgoed en hedendaagse kunst met elkaar te verbinden.
Het kunstenaarscollectief Krot&Co won deze wedstrijd met een maquette van hun "nieuwe Bospoort" waarna de gemeente Bergen op Zoom het initiatief nam om de kunstenaars het project in het groot te laten maken.

Na lange voorbereiding is het project van start gegaan, samen met de firma Beuken, machinefabriek Heijen en Van Overveld Coating heeft het kunstenaarscollectief het kunstwerk gebouwd.
Op woensdag was het kunstwerk na veel 's avonds doorwerken af, en werd dit onthuld voor vele genodigden.

Het kunstwerk zou al bij de Krabbenfoor de gebruikelijke houten stadspoort gaan vervangen, maar dit gaat nog niet door.
Enkele ondernemers en omwonenden die het kunstwerk voor hun deur zouden krijgen hebben bezwaar gemaakt tegen het kunstwerk en na een uitspraak van de rechter staat alleen de 2,5 meter diepe fundering al in de Bossestraat.

De gemeente verwacht dat het kunstwerk nog circa een jaar op de gemeentewerf zal staan, waarbij meteen zal worden gekeken hoe deze zich houdt bij verschillende weersomstandigheden, daarna hoopt de gemeente de poort te kunnen plaatsen.

Bron: Regioactueel, Tekst en foto's: Michiel Krijtenburg

2010 De Bospoort in de media


Kunstenaars maken nieuwe stadspoort BoZ

BERGEN OP ZOOM - Kunstenaarsgroep Krot en Co uit Bergen op Zoom (BoZ) heeft speciaal voor de jaarlijkse braderie, De Krabbenfoor, een nieuwe Boschpoort gemaakt. Donderdag begint het evenement, maar de poort zal er dan niet staan.
De kunstenaars dragen hun werk, dat bestaat uit vier donkere stammen en meer dan duizend kilo goudkleurige bladeren, woensdag over aan de gemeente Bergen op Zoom. De nieuwe poort komt in plaats van een van de houten poorten die de stad altijd opbouwt tijdens De Krabbenfoor en staat er dus maar een paar weken per jaar.

De nieuwe Boschpoort staat er dit jaar niet omdat een winkelier hiertegen bezwaar had gemaakt. De gemeente moet nu een speciale procedure starten. De bezwaarmaker is op vakantie en overlegt daarna met een advocaat.

De gemeente en de kunstenaars hebben er vertrouwen in dat de nieuwe Boschpoort er volgend jaar wel staat

Bron: Rob Jansen, Omroep Brabant

2010 De gesigneerde Bospoort

2010 Het signeren

2010 De Bospoort Bergen op Zoom


2010 De Bospoort Bergen op Zoom

2010 De opbouw van de Bospoort

2010 Het bladerdak

2010 De Stammen

dinsdag 20 juli 2010

2010 De Uitnodiging


2010 De Bospoort in de media


Bospoort komt wel naar de stad

BERGEN OP ZOOM - De nieuwe Bospoort komt deze week terug naar Bergen op Zoom, na een schilderbeurt in Hoogerheide.

Omdat de rechter de plaatsing in de Korte Bosstraat heeft verboden, betekent het echter geen onthulling, zoals was gepland op woensdag, de dag voordat de Krabbenfoor losbarst in de stad.

Kunstenaarscollectief Krot&Co, dat de moderne poort bedacht en bouwde, overhandigt het metalen object nu maar aan de gemeente Bergen op Zoom. Dat gebeurt woensdagmiddag op het terrein van het Facilitair Bedrijf aan de Van Konijnenburgweg. Krot&Co won met het ontwerp voor de poort (die tijdens de Krabbenfoor het bordkartonnen, traditionele exemplaar moest vervangen) enkele jaren geleden een prijsvraag van het Centrum voor Beeldende Kunst & Vormgeving West-Brabant. Het idee erachter is een letterlijke weergave van een bospoort: een bladerdek op stammen. Dat de poort niet in de Korte Bosstraat komt te staan, is vanwege het feit dat de eigenaren van de winkel Het Oude Huis vonden dat het object te voor de deur van hun bedrijf kwam te staan. De rechter kwam er aan te pas en die gaf Het Oude Huis gelijk.

Bron: BN/De Stem 20/07/2010

2010 De opbouw van de Bospoort