dinsdag 31 mei 2011


Tijd begint te dringen voor Bospoort
door Coen Hagenaars BN/De Stem 30 mei 2011

BERGEN OP ZOOM - 'Een herhaling van zetten', zo noemde gemeentelijk jurist P. Izeboud de hoorzitting van de onafhankelijke adviescommissie voor de bezwaarschriften die gisteren in het gemeentekantoor van Bergen op Zoom plaatsvond.
De inzet van discussie is de mogelijke komst van de Bospoort, een kunstwerk dat bestaat uit een goudkleurig bladerdak op vier metalen boomstammen dat tijdelijk aan de zuidkant van de Korte Bosstraat moet verrijzen. Bijna een jaar geleden vond deze tweestrijd al eerder plaats.

Een nieuwe verleende vergunning voor het gebruiken van gemeentelijke gronden voor het tijdelijk plaatsen van het kunstwerk is volgens mr. Marco Vermeirssen 'ongemotiveerd'. Hij verwierp het standpunt van de gemeente dat het met het smaller worden van de Korte Bosstraat door de poort 'wel mee zou vallen.' "Dat is niet eens onderzocht. De gemeente is nooit komen kijken." Vermeirssen vertegenwoordigt in deze zaak bezwaarmakers Rineke Schuring en Fons van Gent van de naastgelegen bouwmaterialenwinkel Het Oude Huis. Zij vrezen dat de straat te smal wordt voor gemotoriseerd tweerichtingsverkeer.

De eigenaren van Het Oude Huis menen vervolgens dat de poort het laden en lossen bij hun bedrijf te veel bemoeilijkt. Het duo wordt in hun bezwaar wat betreft de verkeersveiligheid gesteund door Ton Franssen, een bewoner van de straat waarin de poort moet komen: "De Bospoort maakt de kruising van de Koepelstraat en de Korte Bosstraat zo onoverzichtelijk, dat het wachten is op het eerste ongeluk." Daarnaast maakte Franssen duidelijk dat een dergelijke moderne poort volgens hem visueel gezien niet thuishoort in de cultureel historische binnenstad die Bergen op Zoom wil zijn.

Volgens Izeboud blijft de laad- en losdeur van Het Oude Huis juist wel vrij, zo toonde hij aan met tekeningen. Volgens hem blijft de weg met de poort voor iedereen even goed begaanbaar als zonder het kunstwerk.

"Vorige keer hebben we ons ook met z'n allen over de kaart gebogen om te zien dat de wettelijk verplichte 1,20 meter trottoir met de poort gehandhaafd blijft. En er zijn ook maar zat mensen die de poort wel mooi vinden."

Voor de Bospoort begint de tijd te dringen. De poort moet volgens de planning van 4 juli tot 2 augustus in de straat staan. De hoorzitting was gezien de naderende Krabbenfoor (22 juli tot en met 24 juli) al een week naar voren gehaald. Tegelijkertijd wachten alle partijen nog op de uitspraak van de rechter in een hoger beroep dat dient vanwege de verstrekte bouwvergunning. Ook hier is de rechter gevraagd om een week eerder met zijn uitspraak te komen. Wanneer de commissie haar advies uitbrengt aan het college, is nog onbekend.

(Bron: BN/De Stem door Coen Hagenaars 30 mei 2011)

zondag 22 mei 2011


´Het Centraal´ in gebruik

‘Het Centraal’ staat voor de centrale plek die een aantal kunstorganisaties innemen in de Bergse samenleving.

Kunstenaarscollectief Krot&Co houdt zich bezig met installatiekunst op bijzondere plaatsen. Zo ontwierpen zij de Bospoort en maakten o.a. het watersnoodmonument ‘Signalen in het landschap’ in Halsteren en het Anton van Duinkerken-monument op de binnenplaats van het Markiezenhof. In Diepenheim bouwden ze een complete watermolen om tot kunstwerk. Op dit moment zijn ze in voorbereiding voor de Kunstschouw die van 18 t/m 26 juni op het eiland Schouwen-Duiveland wordt gehouden. Een metershoge kleurrijke installatie met geluid, gebouwd met machineonderdelen uit een snoepfabriek wordt daar getoond aan het publiek.

Daarnaast zorgt Krot&Co voor de beelden in Bergen op Zoom. Zij vormen samen de Beeldenwacht Bergen op Zoom, die beelden in opdracht van de gemeente inspecteert en schoonmaakt of waar nodig repareert of laat restaureren, alles vanuit de visie dat de beelden in de openbare ruimte aantrekkelijk moeten zijn en blijven en dat kunstenaars zich daar verantwoordelijk voor voelen.

Naast Krot& Co en de Beeldenwacht is ook de stichting Kunst in de Openbare Ruimte (KidOR) in ‘Het Centraal’ gevestigd. Zij houden hier hun vergaderingen en willen er een documentatiecentrum maken over kunst in de openbare ruimte. Sinds kort is het comité Stenen Strofen aangeschoven. Zij zorgen voor de aanwezigheid van prachtige gedichten op muren van huizen en gebouwen in de stad.

‘Het Centraal’, Antoniusstraat 7, 4611 TA, Bergen op Zoom.

(Bron: De Bergen op Zoomse bode 22 mei 2011)