zaterdag 24 juli 2010

2008 De Bospoort in de Media

‘Het is een geslaagd project’

KUNSTENAARSCOLLECTIEF KROT&CO LEVERT OMSTREDEN BOSPOORT OP

BERGEN OP ZOOM
- Stralend met zijn gouden bladeren stond hij er; de Bospoort. Maar niet op de plek waar hij had moeten staan. De rechter verbood de gemeente het gevaarte te plaatsen in de Korte Bosstraat. Toch werd de poort woensdag onthuld tot grote vreugde van kunstenaar Peter Pel. “We hebben een geweldig feestje gevierd.”

Door Marjanne Dijkstra

In 2006 won kunstenaarscollectief Krot&Co een wedstrijd met een ontwerp waarin een van de voormalige stadspoorten moest herrijzen in een hedendaags kunstwerk. Met de zogenoemde Bospoort is Pel een tijd bezig geweest. “Het heeft ons zo’n vier jaar aan voorbereiding gekost, ontwerpen is een hele klus. En we moesten ook zoeken naar financiële middelen.
Het echte werk is pas dit voorjaar van start gegaan. De afgelopen vier weken is de poort daadwerkelijk gebouwd; we maakten toen echt lange dagen van zeven uur ‘s morgens tot half negen ‘s avonds. Ook in het weekeinde werkten we door. Afgelopen zondag hebben we tweehonderd vierkante meter aan bladeren nog goud gespoten. Dat moest helemaal met de hand gebeuren omdat de machinale methode onze aparte vorm niet aankon.”

Bladeren

Het kunstwerk stond er tijdens de opening geweldig bij, meent Pel. “Het was gewoon super. Heel erg leuk en de onthulling was druk bezocht.” Behalve uit een gouden bladerdak bestaat de Bospoort uit vier stammen.
“We hebben een Beuken-stam, een Heijnen-stam, een Van Overveld-stam en een Krot&co-stam, genoemd naar onze partners die dit project dragen. We hebben ook nog een paar gouden bladeren aan hen, maar ook aan de gemeente en het Centrum voor de Beeldende Kunst & Vormgeving West-Brabant, overhandigd om de geslaagde oplevering te vieren.”

Schaduwkantje

De Bospoort blijft een week of vier op de plek aan de Van Konijnenburgweg 85 staan. “Hij staat daar dan zo’n beetje dezelfde periode als dat hij in de stad zou hebben gestaan. Vanaf de weg kun je de poort zien, maar mensen kunnen ook het terrein op om hem te bekijken.” Over de teleurstelling dat de Bospoort niet in het centrum staat is Pel nu wel heen, vertelt hij. “Je kunt wel blijven treuren, maar daar schiet je niets mee op. We wilden de poort gewoon afhebben, de overdracht doen zodat we onze afspraak aan de gemeente waren nagekomen. Nu zijn we alleen maar blij dat hij af is. Het is een geslaagd project met een klein schaduwkantje. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat de poort volgend jaar wel ergens in het centrum komt te staan.”

Bron: De Bergen op Zoomse bode 25/07/2010, door Marjanne Dijkstra

vrijdag 23 juli 2010

2010 De Bospoort in de media


Ondernemer die poort tegenhield is met vakantie

BERGEN OP ZOOM - Het Oude Huis, de onderneming aan de Korte Bosstraat die de komst van de nieuwe Bospoort tegenhield, is de komende tijd gesloten.

Dat staat op de website van het bedrijf. Opvallend, omdat de eigenaren de beperkte toegankelijkheid van de winkel aanvoerden als argument om de poort niet voor de deur te willen. Het gevaarte zou zó dichtbij staan dat de handelswaren (antieke radiatoren) niet meer te laden of lossen zouden zijn. Genoeg reden voor de rechter om plaatsing van de poort niet toe te staan. Een tegenvaller voor de organisatie van de Krabbenfoor, die met het kunstwerk extra cachet aan het evenement wilde geven. De Bospoort zou overigens vier weken in de straat blijven staan, dus ook in twee weekeinden waarin Het Oude Huis wél open is.
Bron: BN/De Stem 23/07/2010

2010 De Bospoort in de media

Bron: BN/De Stem 23/07/2010 cartoon door Eric Elich

donderdag 22 juli 2010

2010 De Bospoort in de media

De Bospoort van Krot & Co staat de komende tijd op het terrein van het Facilitair Bedrijf. foto Thom van Amsterdam

Gouden Bospoort in handen gemeente

door Ton Hopmans

BERGEN OP ZOOM - De gouden Bospoort die vier weken lang een plaatsje had moeten krijgen aan de Korte Bosstraat staat voorlopig op het terrein van het Facilitair Bedrijf aan de Konijnenburg.

De poort zal daar de komende tijd blijven staan omdat een bezwaarmakende ondernemer in de Korte Bosstraat een rechtszaak aanspande. Hij wil niet dat de poort voor zijn pand wordt geplaatst.

De imposante poort werd gisteren op het terrein van het Facilitair Bedrijf door kunstenaarscollectief Krot & Co aan de gemeente overgedragen. Krot & Co had met het ontwerp van de poort in 2006 een wedstrijd van het Centrum voor de Beeldende Kunst & Vormgeving West-Brabant gewonnen. Peter Pel, voorzitter van Krot & Co, gaf, voordat hij de poort overdroeg aan wethouder Maarten van Eekelen, een uiteenzetting over het tot stand komen van de poort. Volgens Tom van Eekelen van de gemeente zal de poort enige maanden op het terrein van het Facilitair Bedrijf blijven staan om het kunstwerk te testen op weersinvloeden. Daarna zal de poort tijdelijk worden ontmanteld om volgend jaar tijdens de Krabbenfoor wel een plaatsje te krijgen aan de Korte Bosstraat. Want iedereen die bij de overdracht aanwezig was gaat daar wel van uit.
Bron: BN/De Stem 22/07/2010 door Ton Hopmans, foto Thom van Amsterdam.

woensdag 21 juli 2010

2010 De overdracht

2010 De overdracht

De overdracht van de Bospoort aan de gemeente Bergen op Zoom op 21 juli 2010

2010 De overdracht

2010 De overdracht

2010 De overdracht

De overdracht van de Bospoort aan de gemeente Bergen op Zoom op 21 juli 2010

2010 De Bospoort in de media

Kunstenaars overhandigen "Nieuwe Bospoort"

BERGEN OP ZOOM - De kunstenaars van Krot&Co hebben hun nieuwe Bospoort op woensdagmiddag officieel overgedragen aan de gemeente Bergen op Zoom.

De nieuwe Bospoort is een resultaat van een in 2006 uitgeschreven wedstrijd, het Centrum voor de Beeldende Kunst West-Brabant nodigde toen kunstenaars uit om nieuwe kunstwerken te ontwerpen bij bestaande locaties om cultureel erfgoed en hedendaagse kunst met elkaar te verbinden.
Het kunstenaarscollectief Krot&Co won deze wedstrijd met een maquette van hun "nieuwe Bospoort" waarna de gemeente Bergen op Zoom het initiatief nam om de kunstenaars het project in het groot te laten maken.

Na lange voorbereiding is het project van start gegaan, samen met de firma Beuken, machinefabriek Heijen en Van Overveld Coating heeft het kunstenaarscollectief het kunstwerk gebouwd.
Op woensdag was het kunstwerk na veel 's avonds doorwerken af, en werd dit onthuld voor vele genodigden.

Het kunstwerk zou al bij de Krabbenfoor de gebruikelijke houten stadspoort gaan vervangen, maar dit gaat nog niet door.
Enkele ondernemers en omwonenden die het kunstwerk voor hun deur zouden krijgen hebben bezwaar gemaakt tegen het kunstwerk en na een uitspraak van de rechter staat alleen de 2,5 meter diepe fundering al in de Bossestraat.

De gemeente verwacht dat het kunstwerk nog circa een jaar op de gemeentewerf zal staan, waarbij meteen zal worden gekeken hoe deze zich houdt bij verschillende weersomstandigheden, daarna hoopt de gemeente de poort te kunnen plaatsen.

Bron: Regioactueel, Tekst en foto's: Michiel Krijtenburg

2010 De Bospoort in de media


Kunstenaars maken nieuwe stadspoort BoZ

BERGEN OP ZOOM - Kunstenaarsgroep Krot en Co uit Bergen op Zoom (BoZ) heeft speciaal voor de jaarlijkse braderie, De Krabbenfoor, een nieuwe Boschpoort gemaakt. Donderdag begint het evenement, maar de poort zal er dan niet staan.
De kunstenaars dragen hun werk, dat bestaat uit vier donkere stammen en meer dan duizend kilo goudkleurige bladeren, woensdag over aan de gemeente Bergen op Zoom. De nieuwe poort komt in plaats van een van de houten poorten die de stad altijd opbouwt tijdens De Krabbenfoor en staat er dus maar een paar weken per jaar.

De nieuwe Boschpoort staat er dit jaar niet omdat een winkelier hiertegen bezwaar had gemaakt. De gemeente moet nu een speciale procedure starten. De bezwaarmaker is op vakantie en overlegt daarna met een advocaat.

De gemeente en de kunstenaars hebben er vertrouwen in dat de nieuwe Boschpoort er volgend jaar wel staat

Bron: Rob Jansen, Omroep Brabant

2010 De gesigneerde Bospoort

2010 Het signeren

2010 De Bospoort Bergen op Zoom


2010 De Bospoort Bergen op Zoom

2010 De opbouw van de Bospoort

2010 Het bladerdak

2010 De Stammen

dinsdag 20 juli 2010

2010 De Uitnodiging


2010 De Bospoort in de media


Bospoort komt wel naar de stad

BERGEN OP ZOOM - De nieuwe Bospoort komt deze week terug naar Bergen op Zoom, na een schilderbeurt in Hoogerheide.

Omdat de rechter de plaatsing in de Korte Bosstraat heeft verboden, betekent het echter geen onthulling, zoals was gepland op woensdag, de dag voordat de Krabbenfoor losbarst in de stad.

Kunstenaarscollectief Krot&Co, dat de moderne poort bedacht en bouwde, overhandigt het metalen object nu maar aan de gemeente Bergen op Zoom. Dat gebeurt woensdagmiddag op het terrein van het Facilitair Bedrijf aan de Van Konijnenburgweg. Krot&Co won met het ontwerp voor de poort (die tijdens de Krabbenfoor het bordkartonnen, traditionele exemplaar moest vervangen) enkele jaren geleden een prijsvraag van het Centrum voor Beeldende Kunst & Vormgeving West-Brabant. Het idee erachter is een letterlijke weergave van een bospoort: een bladerdek op stammen. Dat de poort niet in de Korte Bosstraat komt te staan, is vanwege het feit dat de eigenaren van de winkel Het Oude Huis vonden dat het object te voor de deur van hun bedrijf kwam te staan. De rechter kwam er aan te pas en die gaf Het Oude Huis gelijk.

Bron: BN/De Stem 20/07/2010

2010 De opbouw van de Bospoort

2010 De opbouw van de Bospoort