woensdag 21 juli 2010

2010 De Bospoort in de media

Kunstenaars overhandigen "Nieuwe Bospoort"

BERGEN OP ZOOM - De kunstenaars van Krot&Co hebben hun nieuwe Bospoort op woensdagmiddag officieel overgedragen aan de gemeente Bergen op Zoom.

De nieuwe Bospoort is een resultaat van een in 2006 uitgeschreven wedstrijd, het Centrum voor de Beeldende Kunst West-Brabant nodigde toen kunstenaars uit om nieuwe kunstwerken te ontwerpen bij bestaande locaties om cultureel erfgoed en hedendaagse kunst met elkaar te verbinden.
Het kunstenaarscollectief Krot&Co won deze wedstrijd met een maquette van hun "nieuwe Bospoort" waarna de gemeente Bergen op Zoom het initiatief nam om de kunstenaars het project in het groot te laten maken.

Na lange voorbereiding is het project van start gegaan, samen met de firma Beuken, machinefabriek Heijen en Van Overveld Coating heeft het kunstenaarscollectief het kunstwerk gebouwd.
Op woensdag was het kunstwerk na veel 's avonds doorwerken af, en werd dit onthuld voor vele genodigden.

Het kunstwerk zou al bij de Krabbenfoor de gebruikelijke houten stadspoort gaan vervangen, maar dit gaat nog niet door.
Enkele ondernemers en omwonenden die het kunstwerk voor hun deur zouden krijgen hebben bezwaar gemaakt tegen het kunstwerk en na een uitspraak van de rechter staat alleen de 2,5 meter diepe fundering al in de Bossestraat.

De gemeente verwacht dat het kunstwerk nog circa een jaar op de gemeentewerf zal staan, waarbij meteen zal worden gekeken hoe deze zich houdt bij verschillende weersomstandigheden, daarna hoopt de gemeente de poort te kunnen plaatsen.

Bron: Regioactueel, Tekst en foto's: Michiel Krijtenburg