woensdag 18 augustus 2010

2010 De Bospoort Bergen op Zoom


2010 De Bospoort in de media

Juridische haarkloverij rond Bospoort

door Arthur ’t Hart dinsdag 17 augustus 2010

BERGEN OP ZOOM - De Bospoort, het kunstzinnige project van kunstenaarscollectief Krot&Co, stond dit jaar niet in de Bergse Korte Bosstraat tijdens de Krabbenfoor.

Een kort geding bij de rechter in Breda van een paar bezwaarmakende winkeliers en bewoners stak daar een stokje voor, tot verdriet van de kunstenaars, de gemeente en vele andere winkeliers.

Grote vraag: staat de reusachtige poort - ruim 4 meter breed en meer dan 6,5 meter hoog – er volgend jaar en de jaren daarna wel, als kunstuiting én als 'uithangbord' van de braderie in het Bergse centrum? Dat was gisteren de inzet bij een zitting van de gemeentelijke Adviescommissie voor de Bezwaarschriften.

De bezwaarmakers – twee winkeliers uit de Korte Bosstraat en een paar bewoners - willen daarmee bereiken dat de Bospoort niet alleen in 2010, maar voorgoed verbannen wordt uit 'hun' stukje straat.

Hun voornaamste bezwaren: de kunstpoort, juist op het smalste stukje van de straat, brengt voetgangers en fietsers in gevaar, belemmert het in- en uitladen van goederen en verduistert de woonetages boven de winkels.

De commissie, de bezwaarmakers en hun advocaat lieten er geen gras over groeien. De zitting ontaardde in juridische haarkloverij op de vierkante centimeter. Blijft er door de poort aan de ene kant van het trottoir maar 1,02 meter over, zoals advocaat mr. Marco Vermeirssen beweerde? Of blijft de marge ruim boven de 1,20 meter, het absolute wettelijke minimum, hetgeen gemeentelijk jurist P. Izeboud betoogde? Het hele gezelschap boog zich over de plankaart, met als resultaat dat er tijdens plaatsing van de poort nog precies 1,21 meter trottoir resteert. Veilig genoeg dus, zei Izeboud. Nee, repliceerde Vermeirssen: die 120 centimeter mag alleen bij uitzondering, en die uitzondering heeft het college van B en W niet beargumenteerd.

De adviescommissie zal er nog een hele kluif aan hebben. Izeboud gaf wel een paar forse fouten toe: de kunstpoort is veel hoger (6,60 meter) dan het bestemmingsplan toelaat. B en W hadden daarvoor ontheffing kunnen geven, maar dat is nagelaten.

Bovendien is een bouwvergunning verleend voor twee maanden per jaar, terwijl het de bedoeling is dat de poort er maar één maand tijdens de Krabbenfoor en de drie weken daarna staat.

In een herziene bouwvergunning zullen die fouten worden rechtgezet. Vermeirssen kondigde direct aan, ook daartegen bezwaar te maken namens bouwmaterialenwinkel Het Oude Huis. Hij verwacht dat B en W alle bezwaren terzijde zullen schuiven, nog los van wat de commissie ervan vindt. Dan gaat hij direct opnieuw in beroep bij de rechtbank in Breda. Het lot van kunstproject Bospoort is nog lang niet zeker.

bron: BN/De Stem 17/08/2010

maandag 2 augustus 2010

2010 Toespraak wethouder Maarten van Eekelen bij onthulling Bospoort

Het doet mij goed u hier met zo velen aan te treffen want wie had van te voren kunnen vermoeden dat we een alternatieve locatie moesten zoeken om de Bospoort te kunnen bouwen.

Het ongenoegen was groot toen bleek dat de uitspraak van de rechter geen recht deed aan de vele maanden intensief overleg en werken aan de uitvoering. Het niet correct toetsen van een hoogtemaat deed ons allen de das om. Het is en was hartverwarmend dat de kritiek in de gelederen van wat ik maar even noem het Bospoort team, er niet was. Onderling was de band in die mate gegroeid dat de voorlopige uitspraak van de rechter door het Bospoort team professioneel gedragen werd.

Een team dat bestaat uit de opdrachtgever, de ontwerpers, de sponsors, de gemeente, de uitvoerders, de bouwers, de beheerders, de winkeliers, de provincie en alle overigen betrokkenen. Een team dus dat een zeer brede samenstelling kent en door zijn samenstelling ook uniek genoemd kan worden. De doelstelling, geef de stad en in het bijzonder de winkeliers van de Bosstraat weer hun Bospoort terug in een kunstzinnige context die we elk jaar weer herhalen, is dan ook gehaald.

Ik ben hier als betrokken bestuurder dan ook erg trots op. Meer kan ik mij niet wensen als je zo met elkaar kunt samenwerken in voor- en tegenspoed. En het moet zeker gezegd worden dat de poort prachtig is maar zeer zeker indrukwekkend. Net zoals een stadspoort moet zijn en dan denk ik maar even aan de Gevangenpoort maar dan in een kunstzinnig jasje. Met name het respecteren van de middeleeuwse bebouwing wat deze bospoort uitstraalt in zijn directe omgeving en dan gelijk laat zien dat 2010 ook een tussen haakjes tijdelijke toevoeging kent. Dit kunstproject kent zijn weerga niet in Bergen op Zoom en laten we daar vanaf 2011 elk jaar weer 30 dagen van genieten. Het voornemen om naast de Bospoort nog een tweetal poorten op gelijke manier te ontwikkelen nabij de Steenbergsestraat en Wouwsestraat, is een gedachte die steeds meer terrein wint De toekomst zal uitwijzen of dit realiseerbaar is.

Ik kom aan mijn afsluiting waarbij ik de volgende personen graag extra onder de aandacht wil brengen zonder de inzet van anderen minder te waarderen. Het zijn met name de werkers en uitvoerders van een deel van de sponsors die ontzettend hun best hebben gedaan door extra materiaal en uren in te zetten om de poort op tijd klaar te krijgen.