maandag 2 augustus 2010

2010 Toespraak wethouder Maarten van Eekelen bij onthulling Bospoort

Het doet mij goed u hier met zo velen aan te treffen want wie had van te voren kunnen vermoeden dat we een alternatieve locatie moesten zoeken om de Bospoort te kunnen bouwen.

Het ongenoegen was groot toen bleek dat de uitspraak van de rechter geen recht deed aan de vele maanden intensief overleg en werken aan de uitvoering. Het niet correct toetsen van een hoogtemaat deed ons allen de das om. Het is en was hartverwarmend dat de kritiek in de gelederen van wat ik maar even noem het Bospoort team, er niet was. Onderling was de band in die mate gegroeid dat de voorlopige uitspraak van de rechter door het Bospoort team professioneel gedragen werd.

Een team dat bestaat uit de opdrachtgever, de ontwerpers, de sponsors, de gemeente, de uitvoerders, de bouwers, de beheerders, de winkeliers, de provincie en alle overigen betrokkenen. Een team dus dat een zeer brede samenstelling kent en door zijn samenstelling ook uniek genoemd kan worden. De doelstelling, geef de stad en in het bijzonder de winkeliers van de Bosstraat weer hun Bospoort terug in een kunstzinnige context die we elk jaar weer herhalen, is dan ook gehaald.

Ik ben hier als betrokken bestuurder dan ook erg trots op. Meer kan ik mij niet wensen als je zo met elkaar kunt samenwerken in voor- en tegenspoed. En het moet zeker gezegd worden dat de poort prachtig is maar zeer zeker indrukwekkend. Net zoals een stadspoort moet zijn en dan denk ik maar even aan de Gevangenpoort maar dan in een kunstzinnig jasje. Met name het respecteren van de middeleeuwse bebouwing wat deze bospoort uitstraalt in zijn directe omgeving en dan gelijk laat zien dat 2010 ook een tussen haakjes tijdelijke toevoeging kent. Dit kunstproject kent zijn weerga niet in Bergen op Zoom en laten we daar vanaf 2011 elk jaar weer 30 dagen van genieten. Het voornemen om naast de Bospoort nog een tweetal poorten op gelijke manier te ontwikkelen nabij de Steenbergsestraat en Wouwsestraat, is een gedachte die steeds meer terrein wint De toekomst zal uitwijzen of dit realiseerbaar is.

Ik kom aan mijn afsluiting waarbij ik de volgende personen graag extra onder de aandacht wil brengen zonder de inzet van anderen minder te waarderen. Het zijn met name de werkers en uitvoerders van een deel van de sponsors die ontzettend hun best hebben gedaan door extra materiaal en uren in te zetten om de poort op tijd klaar te krijgen.